Уважаеми клиенти, приема е само с резервиран час! Часове се запазват в деня на обаждането, а приемането Ви ще бъде в същия или най-късно за следващият работен ден.

Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS)
В електротерапията приложената енергия е спусъкът, който стимулира и активира физиологични събития, които постигат терапевтични ползи. Транскутанната електрическа нервна стимулация или терапията TENS действа върху нервите, а не върху мускулите и има за цел да облекчи болката.ТЕНС обезболява чрез инхибиране. Теорията за контрол на болката е предложена от невролога Патрик Дейвид Уол и Роналд Мелзак. Те предполагат, че чрез стимулиране на нервите, които предават докосване, може да блокират болката. Транскутанната електрическа нервна стимулация е прилагането на електрически ток през кожата с обезболяваща цел. Този тип електрическа стимулация активира спиналните аферентни пътища, които се свързват със сивото вещество на гръбначния стълб на дорзалния рог, модулиращ сензорния аферентен трафик. TENS терапията може да се използва за облекчаване както на остра, така и на хронична болка.
Акупунктурата също се използва широко в клиничните практики за лечение. Обединяването на акупунктура с електротерапия, създаде електроакупунктура, която се използва като заместител на конвенционалната акупунктура ( лечение с игли) Нискочестотната TENS може да се приложи като електроакопункура със специални електроди с размери на игла, предизвиквайки усещане за убождане. Процедурата се различава от класическата акупунктура, тъй като не се използват игли, а само електроди, които са с малка повърхност (приличащи на игла) . Акупунктурните точки имат присъщи свойства на невроните .Следователно стимули , като ТЕНС терапията могат да бъдат по-ефективни от иглотерапията.
Skip to content