Уважаеми клиенти, приема е само с резервиран час! Часове се запазват в деня на обаждането, а приемането Ви ще бъде в същия или най-късно за следващият работен ден.

Криотерапия
Криотерапията е физикален метод на лечение при който се използва действието на ниските температури. Криотерапията е широко прилаган метод в клиничната практика при който с помощта на охлаждане и замразяване на тъканите се постига лечебен ефект. Терапията най- често се прилага в пролетно летния сезон. Лечебната сила на леда се използва широко в реабилитацията при различни заболявания от неврологично и ортопедично естество.

Основните въздействия, които предизвиква охлаждането или замразяването на определен кожен участък, са следните

Skip to content