Здраве без лекарства

Всички процедури и терапии в секция ‘’здраве без лекарства ’’ са физиотерапевтични и се прилагат за лечение в рехабилитацията на болни , за профилактика и естетика. Физиотерапията е дял от рехабилитацията, като с методите на кинезитерапията обобщават рехабилитацията като едно цяло. Термина физиотерапия произлиза от (fysis – природа, therapia – лечение ) или общо казано лечение с природни фактори. С развитието до днес, тази терапия има много възможности и малко противопоказния. Това я прави едно от най- интересните направления в медицината.

Да запазим здравето си и да се радваме на дълъг и пълноценен живот. Комплексните грижи за здраве и красота са един добър избор за предпазване от заболявания, а физикалните методи на лечение са една добра алтернатива за тези, които искат да се лекуват без лекарства.