Ултразвукова терапия против целулит

Ултразвукова терапия

Терапевтичното използване на ултразвук за борба с целулита и стимулиране на възстановителния процес е широко използван метод в медицината.
Какво е ултразвукова терапия и на какъв принцип действа?
Ултразвукът представлява звукови вълни с честота над над границата на чуваемост. Ефектите на ултразвуковата терапия са свързани с въздействието при преминаването на вълните през тъканите и поглъщането на механичната енергия. При преминаването на ултразвуковите вълни се получават вихрови движения в цитоплазмата на клетките и се активира междуклетъчната обмяна на веществата, което представлява своеобразен микромасаж на тъканите. Също така вследствие на ултразвука в тъканите се образуват малки мехурчета (т. нар.кавитационни мехурчета), които водят до различни физикохимични явления. Ефектите от поглъщането на механичната енергия от тъканите са свързани главно със загряването им, т. нар. термичен ефект, който при терапевтични дозировки на ултразвука е свързан с повишаване обмяната на веществата.Този термичен ефект е свързан с локалното повишаване на температурата на тъканите.