Криотерапия- лечение с лед

Криотерапия

природен метод на лечение

Криотерапията е физикален метод на лечение , при който се използва действието на ниските температури. Криотерапията е широко прилаган метод в клиничната практика , при който с помощта на охлаждане и замразяване на тъканите се постига лечебен ефект. Терапията най- често се прилага в пролетно летния сезон. Лечебната сила на леда се използва широко в рехабилитацията при различни заболявания от неврологично и ортопедично естество.

Основните въздействия, които предизвиква охлаждането или замразяването на определен кожен участък, са следните:

 • Намаление на локалната температура ( предизвикана от възпалението)
 • Понижаване или предотвратяване на образуването на оток
 • Потискане на възпалителните реакции
 • Вазоконстрикция или свиване на кожните кръвоносни съдове
 • Намаляване на чувствителността на рецепторите на периферните нерви
 • Намаляване на болковия синдром
 • Засилване на притока на хранителни вещества към участъка
 • Подпомагане на отстраняването на отпадните продукти и свободни радикали
 • Подобряване на лимфния дренаж.

От физиологична гледна точка се наблюдават следните процеси :

 • първоначална вазоконстрикция, която се развива в първите 10 минути и се изразява в забавяне на нервната проводимост, свиване на кръвоносните съдове и намаляване на болковия синдром, последвано от хиперемия, която се изразява в нахлуване на богата на хранителни вещества кръв и локално зачервяване.
 • Методът се прилага под формата на локално охлаждане с лед или замразяване на съответния участък. Възможна е комбинация с обезболяващи токове използвани във физиотерапията. Тази терапия се прилага само след преглед и по преценка от специалист.